ดินทรุดจะใช้บริการเสาเข็มเจาะได้หรือไม่

ดินทรุดจะใช้บริการเสาเข็มเจาะได้หรือไม่

ดินทรุดจะใช้บริการเสาเข็มเจาะได้หรือไม่

construction photo

อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าปัญหาดินอ่อนในเมืองหลวงของเราอย่างกรุงเทพฯ นั้น เป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไป การทรุดตัวของอาคารบ้านเรือนต่างๆ จึงเกิดให้เห็นอยู่บ่อยๆ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะดิน หรือเหิกขึ้นเพราะการใช้หลักวิศกรที่ผิดวิธี…จะแก้ปัญหาได้อย่างไร หรือรอให้บ้านทรุดแล้วค่อยหาทางแก้ไข

จริงๆ แล้วบ้านชั้นเดียวในบริเวณดินอ่อนหรือดินทรุดตัวที่สร้างในเขตกรุงเทพฯ ตามหลักแล้วควรใช้ขนาดเข็มสั้นที่ยาวประมาณ 12-16 เมตร จะสามารถรับน้ำหนักได้โดยมีการทรุดตัวบ้างเล็กน้อย ทางเลือกนี้จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม แต่มีข้อแม้ว่าะยะเสาไม่ควรจะมีความห่างกันมากๆ ต้องคำนึงถึงระยะเสาด้วย ส่วนบ้านสองชั้น น่าจะใช้เสาเข็มยาว 21 เมตรซึ่งจะได้การทรุดตัวน้อยกว่า แต่ปัญหาที่พบหากใช้เข็มยาวจะเกิดแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียงมาก ก็ต้องดูความเหมาะสมเอา หลีกเลี่ยงได้โดยการใช้เข็มเจาะ

ดินทรุดจะใช้บริการเข็มเจาะได้หรือไม่…ในกรณีที่ต้องการน้ำหนักลงเข็มมาก แต่ไม่สามารถตอกเข็มได้ก็สามารถใช้เข็มเจาะได้ แต่อาจพบกับปัญหาที่ตามมาคือคุณภาพงานไม่ดีเท่ากับเสาเข็มตอก อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ในขั้นตอนต่างๆ จึงควรต้องระวังเป็นอย่างมาก และควรมีวิศวกรควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด

สรุปสำหรับการก่อสร้างบริเวณที่มีดินในเขตกรุงเทพฯ แนวทางเบื้องต้นคือบริเวณที่ราบ ฐานรากบ้านไม่ควรลึกมากให้ระดับบนของฐานรากอยู่ใต้ระดับดินประมาณ 50 ซม ส่วนบริเวณที่ดินลาดเอียง หรือใกล้ริมน้ำไม่สามารถกำหนดระยะตายตัวได้ต้องให้วิศวกรดูสภาพพื้นที่อีกทีเพื่อความปลอดภัย

Tags: