ผลงาน

ตัวอย่างผลงานเสาเข็มเจาะ
ด้วยประสบการณ์ด้านเสาเข็มเจาะตลอดระยะเวลาหลายปี เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมีคุณภาพ รับผิดชอบต่อหน้าที่ๆเราได้รับมอบหมายจากผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นลูกค้า วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าของบ้าน ตลอดจนอาคารต่างๆ จึงทำใหเราเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวาง เรามีทีมทำงานที่เข้ากระบวนการทำงานของของเสาเข็มเจาะทุกขนาดไม่ว่าจะเป็น เสาเข็มขนาด 35 เซนติเมตร เสาเข็มขนาด 40 เซนติเมตร เสาเข็มขนาด 50 เซนติเมตร และเสาเข็มขนาด 60 เซนติเมตร เป็นต้น

เสาเข็มเจาะ งานคอนโด

1
1
1
1

เสาเข็มเจาะ งานบ้าน

1
1
1
1

เสาเข็มเจาะ งานโรงงาน

1
1
1
1

เสาเข็มเจาะ งานวัด

1
1
1
1

เสาเข็มเจาะ โรงเรียน มหาลัย

1
1
1
1

ด้วยประสบการณ์ด้านเสาเข็มเจาะตลอดระยะเวลาหลายปี เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมีคุณภาพ รับผิดชอบต่อหน้าที่ๆเราได้รับมอบหมายจากผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นลูกค้า วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าของบ้าน ตลอดจนอาคารต่างๆ จึงทำใหเราเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวาง เรามีทีมทำงานที่เข้ากระบวนการทำงานของของเสาเข็มเจาะทุกขนาดไม่ว่าจะเป็น เสาเข็มขนาด 35 เซนติเมตร เสาเข็มขนาด 40เซนติเมตร  เสาเข็มขนาด 50 เซนติเมตร  และเสาเข็มขนาด 60 เซนติเมตร เป็นต้นเข็มเจาะ หมู่บ้าน กรุงเทพนน ซ.23 ขนาดท่อ 35 จำนวน 20 ต้น ความลึก 19 เมตร


เข็มเจาะ โครงการ ไอดีไซน์ ขนาดท่อ 35 ซ.ม. จำนวน 135 ต้น ความลึก 19 เมตร


เข็มเจาะ เดอะไพรเวซี่ ( บ จ ก. พฤกษา ) ขนาดท่อ 50 จำนวน 328 ต้น ความลึก 20 เมตร


เข็มเจาะ นาคนิวาศ 37 แยก2 ขนาดท่อ 35 ซ.ม. จำนวน 22 ต้น ความลึก 19 เมตร
[/su_row]


เข็มเจาะ รามอินทรา ซ.5 ขนาดท่อ 35 ซ.ม. จำนวน 18 ต้น ความลึก 19 เมตร


เข็มเจาะ โรงพยาบาลพัทลุง ขนาดท่อ 35 ซ.ม. จำนวน 124 ต้น ความลึก 15 เมตร
[/su_row]


เข็มเจาะ เทพกุญชร2 ขนาดท่อ35 ซ.ม. จำนวน 138 ต้น ความลึก 18 เมตร


เข็มเจาะ รังสิต นครนายก ขนาดท่อ 35 จำนวน 36 ต้น ความลึก 19 เมตร