Category Archives: ความรู้เกี่ยวกับเสาเข็มเจาะ

วิธีการคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ

วิธีการคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ

construction photo

ปริมาณเสาเข็มจะขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนักทั้งหมด โดยสามารถให้ผู้ออกแบบกำหนดให้ ส่วนระยะห่างของการเจาะเสาเข็มกับผนังอาคาร หากเราต้องการเจาะเสาเข็มเจาะ ใกล้กับผนังอาคาร หรือ รั้ว ระยะห่างของเสาเข็มที่น้อยที่สุด โดยปกติแล้วหากเสามีขนาด 35 ต้องห่างอย่างน้อย 70-80 ซม. และหากเสามีขนาด 50 ต้องห่างอย่างน้อย 90-100 ซม. ส่วนการออกแบบระยะและขนาดของ เสาเข็มเจาะ ต้องมีการคำนวณจากวิศวกรหรือผู้ออกแบบที่มีความชำนาญและต้องคำนึงถึงการรับน้ำหนักและแบบของสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้นระยะห่างของเสาเข็มอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบขนาดของเสาเข็ม และการรับน้ำหนัก

ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วขนาดของเสาเข็มเจาะมาตรฐานที่มีให้บริการมี 4 ขนาดคือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 เซนติเมตร, เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร, เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์ลาง 60 เซนติเมตร

ตารางแสดงการรับน้ำหนักที่ปลอดภัยเปรียบเทียบกับขนาดของเสาเข็ม

111

จากตารางดังกล่าวต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้คือ

 • ความลึกของเข็มในตารางขึ้นอยู่กับลักษณะกายภาพของดินในบริเวณนั้นๆ
 • การรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มเป็นการ ประมาณจาก สภาพดิน ทั่วไปในบริเวณกรุงเทพฯ
 • การรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มเป็นค่าประมาณ (คำนวณมาจากเงื่อนไขของ กำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน(Fc’) ที่ 175 ksc, เหล็กเสริม ขนาด DB 12 mm. SD40 + เหล็กปลอกเกลียว ขนาด RB6 mm. @ 0.25 SD24)

 

สรุปคือการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ จะต้องให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญเป็นคนคำนวณหรือประเมินค่าอีกครั้ง เพราะบ้านหรืออาคารที่ก่อสร้างต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง

Tags:

ดินทรุดจะใช้บริการเสาเข็มเจาะได้หรือไม่

ดินทรุดจะใช้บริการเสาเข็มเจาะได้หรือไม่

construction photo

อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าปัญหาดินอ่อนในเมืองหลวงของเราอย่างกรุงเทพฯ นั้น เป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไป การทรุดตัวของอาคารบ้านเรือนต่างๆ จึงเกิดให้เห็นอยู่บ่อยๆ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะดิน หรือเหิกขึ้นเพราะการใช้หลักวิศกรที่ผิดวิธี…จะแก้ปัญหาได้อย่างไร หรือรอให้บ้านทรุดแล้วค่อยหาทางแก้ไข

จริงๆ แล้วบ้านชั้นเดียวในบริเวณดินอ่อนหรือดินทรุดตัวที่สร้างในเขตกรุงเทพฯ ตามหลักแล้วควรใช้ขนาดเข็มสั้นที่ยาวประมาณ 12-16 เมตร จะสามารถรับน้ำหนักได้โดยมีการทรุดตัวบ้างเล็กน้อย ทางเลือกนี้จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม แต่มีข้อแม้ว่าะยะเสาไม่ควรจะมีความห่างกันมากๆ ต้องคำนึงถึงระยะเสาด้วย ส่วนบ้านสองชั้น น่าจะใช้เสาเข็มยาว 21 เมตรซึ่งจะได้การทรุดตัวน้อยกว่า แต่ปัญหาที่พบหากใช้เข็มยาวจะเกิดแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียงมาก ก็ต้องดูความเหมาะสมเอา หลีกเลี่ยงได้โดยการใช้เข็มเจาะ

ดินทรุดจะใช้บริการเข็มเจาะได้หรือไม่…ในกรณีที่ต้องการน้ำหนักลงเข็มมาก แต่ไม่สามารถตอกเข็มได้ก็สามารถใช้เข็มเจาะได้ แต่อาจพบกับปัญหาที่ตามมาคือคุณภาพงานไม่ดีเท่ากับเสาเข็มตอก อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ในขั้นตอนต่างๆ จึงควรต้องระวังเป็นอย่างมาก และควรมีวิศวกรควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด

สรุปสำหรับการก่อสร้างบริเวณที่มีดินในเขตกรุงเทพฯ แนวทางเบื้องต้นคือบริเวณที่ราบ ฐานรากบ้านไม่ควรลึกมากให้ระดับบนของฐานรากอยู่ใต้ระดับดินประมาณ 50 ซม ส่วนบริเวณที่ดินลาดเอียง หรือใกล้ริมน้ำไม่สามารถกำหนดระยะตายตัวได้ต้องให้วิศวกรดูสภาพพื้นที่อีกทีเพื่อความปลอดภัย

Tags:

ข้อดีข้อเสียเสาเข็มเเบบตอก

ข้อดีข้อเสียเสาเข็มเเบบตอก

Building photo

การใช้งานเสาเข็มนั้น ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเคยทำงานขุดเจาะมาก่อน อาจยังสงสัยว่าเสาเข็มแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ทำไมในแต่ละสถานที่จึงเลือกใช้รูปแบบของเสาเข็มที่แตกต่างกัน และหากเราไม่ใช้เสาเข็มในรูปแบบที่เหมาะสมจะส่งผลเสียต่ออาคารสถานที่หรือไม่

สำหรับเสาเข็มแบบตอกนั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกันกับเสาเข็มประเภทอื่น ๆ ซึ่งพื้นฐานทั่วไปของการใช้งานเสาเข็มแบบตอก จะนิยมใช้ในบริเวณที่สิ่งก่อสร้างอยู่ห่างจากชุมชนหรือมีสถานที่กว้างขวาง ไม่ถูกจำกัดด้วยบ้านเรือนโดยรอบ เนื่องจากเสาเข็มแบบนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องตอกเสาเข็ม ทำให้เกิดเสียดังเป็นบริเวณกว้างและต่อไปนี้คือข้อดีและข้อเสียของเสาเข็มแบบตอกที่ควรรู้ก่อนเลือกใช้งาน

ข้อดีของเสาเข็มแบบตอก คือ มีราคาถูก เนื่องจากเสาเข็มที่ใช้เป็นเสาเข็มสำเร็จรูป จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเหมือนเสาเข็มแบบเจาะและสามารถกำหนดขนาดของเสาเข็มได้ตามต้องการ

            ส่วนข้อเสียของเสาเข็มแบบตอก คือ จำเป็นต้องใช้งานในบริเวณที่งานก่อสร้างอยู่ไกลจากชุมชนหรืออาคารบ้านเรือนเท่านั้น เพราะจะมีเสียงดังมาก มีแรงสั่นสะเทือน และมีความมั่นคงหรือฐานของเสาเข็มไม่แข็งแรงเท่ากับการใช้เสาเข็มแบบเจาะ ทำให้งานก่อสร้างอาคารใหญ่ ๆ ส่วนมากไม่นิยมใช้เสาเข็มแบบตอกด้วยเหตุผลนี้

เพราะฉะนั้น ก่อนการเลือกใช้เสาเข็มเจ้าของอาคารจำเป็นต้องศึกษาถึงข้อดีและข้อเสีย รวมทั้งงบประมาณและค่าใช้งานของการขุดเจาะเสาเข็มรูปแบบต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างของเรามีความมั่นคงแข็งแรง ได้มาตรฐานและอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสม มาบานปลายจนเกินไป…

Tags:

ข้อดีข้อเสียเสาเข็มเเบบเจาะ

ข้อดีข้อเสียเสาเข็มเเบบเจาะ

Building photo

หลายคนทราบดีอยู่แล้วว่า การเจาะเสาเข็มนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งการเจาะเสาเข็มที่ดี ไม่เพียงแต่ต้องเลือกเสาเข็มที่ได้มาตรฐานเท่านั้น แต่รูปแบบของการขุดเจาะก็มีความสำคัญกับการก่อสร้างอาคารในแต่ละสถานที่ด้วยเช่นเดียวกัน

เสาเข็มแบบเจาะ เป็นเสาเข็มที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างบริเวณที่พื้นที่ที่การก่อสร้างอยู่ในเขตชุมชนและมีบ้านเรือนอยู่ใกล้ ๆ จำนวนมาก โดยเสาเข็มแบบเจานั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียหลายประการที่เราจำเป็นต้องทราบก่อนการเลือกใช้

ข้อดีของเสาเข็มแบบเจาะ คือ สามารถใช้ได้ในบริเวณพื้นที่จำกัด เขตชุมชน หรืออยู่ติดกับบ้านเรือนทั่วไป โดยไม่ส่งเสียดังรบกวนบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ ไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนในขณะทำการขุดเจาะและพื้นฐานเสาเข็มมีความแข็งแรงมากกว่า สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานต่อเติมอาคารและงานแก้ไขรากฐานของตัวบ้าน

ข้อเสียของเสาเข็มแบบเจาะ คือ มีราคาแพงกว่าเสาเข็มแบบตอก เพราะต้องหล่อเสาเข็มขึ้นมาใหม่ ใช้ระยะเวลาในการหล่อเสาเข็มที่นานกว่า และอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นหากเจ้าของอาคารเลือกใช้โครงเหล็กที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวอาคารให้มีมากขึ้น

ทั้งหมดนี้คือข้อดีและข้อเสียของการใช้เสาเข็มแบบเจาะในการก่อสร้างอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เจ้าของอาคารควรรู้ก่อนการตัดสินใจเลือกเสาเข็ม คือคุณสมบัติของเสาเข็มและรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้งาน เพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ทั้งประเภทของเสาเข็มและรูปแบบในการขุดเจาะล้วนแล้วแต่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับความมั่นคงและเป็นรากฐานที่ดีของทุกอาคารที่ก่อสร้าง…

Tags:

เสาเข็มมีกี่ประเภท

เสาเข็มมีกี่ประเภท

2906605559370180_1280_construction

เสาเข็มโดยทั่วไปแยกสำคัญ 2 ประเภทกว้างๆ คือ เสาเข็มตอก และ เสาเข็ม  โดยเสาเข็มตอก และเสาเข็มเจาะยังสามารถแยกย่อยและลงรายละเอียดตามลักษณะสำคัญๆ ของเสาเข็มดังต่อไปนี้

เสาเข็มตอก

เสาเข็มตอกมีหลายชนิดที่ใช้กันอยู่ได้แก่

 • เสาเข็มไม้ ซึ่งใช้กันมานาน แต่ในปัจจุบันเสาเข็มไม้ที่ดีมีคุณภาพหายากและมีราคาแพง
 • เสาเข็มเหล็ก ที่ใช้ส่วนใหญ่มักจะเป็นเสาเข็มเหล็กรูปตัว H เพราะสามารถทำการตอกลงดินได้ง่าย และรับน้ำหนักบรรทุกได้ดี
 • เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
 • เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรง หรือที่เรียกว่าเสาเข็มสปัน เป็นเสาเข็มที่ใช้กรรมวิธีการปั่นคอนกรีตในแบบหล่อซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง จึงมีความแข็งแกร่งสูง รับน้ำหนักได้มาก

เสาเข็มเจาะ

เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่จำกัด ได้แก่

 • เสาเข็มเจาะระบบแห้ง เป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะลึกไม่เกิน 20 ม. เสาเข็มเจาะประเภทนี้มีหน้าตัดเป็นวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 60 ซม.
 • เสาเข็มเจาะระบบเปียก ทำเหมือนเสาเข็มเจาะแห้ง แต่เวลาขุดดินจะขุดลึกๆ แล้วใส่สารเคมี เช่น Bentonite ลงไปเคลือบผิวหลุมดินที่เจาะ ทำหน้าที่เป็นตัวยึดประสานดินและกันดินไม่ให้พังทลายลงเวลาเจาะลึกๆ
 • เสาเข็มเจาะแบบ ไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 25 ซม. ใช้มากในงานซ่อมแซมอาคารหรือต่อเติมบริเวณที่มีพื้นที่ในการทำงานน้อยๆ
 • เสาเข็มเจาะแบบพิเศษ เป็นส่วนหนึ่งของเสาเข็มระบบเปียกแต่จะมีหน้าตัด รูปแบบต่างๆ แตกต่างกันออกไป เช่น หน้าตัดรูปตัว H รูปตัว T หรือเป็นรูปเครื่องหมายบวก

Tags:

เสาเข็มเจาะเสาเข็มตอก ต่างกันอย่างไร

เสาเข็มเจาะเสาเข็มตอก ต่างกันอย่างไร

construction photo

เราสามารถแบ่งประเภทของเสาเข็มออกได้เป็น 2 ประเภท นั่นคือเสาเข็มเจาะและเสาเข็มตอก เสาเข็มทั้งสองชนิดนี้มีการเลือกใช้งานที่แตกต่างกัน ลองมาดูกันดีกว่าแตกต่างกันอย่างไร

มาเริ่มกันที่เสาเข็มเจาะ
ความหมายที่เห็นชัดคือการเจาะ เพราะฉะนั้นเสาเข็มเจาะ คือ การเจาะดินลงไปก่อน แล้วหย่อนแม่แบบเหล็กลงไปแล้วจึงเทคอนกรีตตามลงไป สำหรับเสาเข็มเจาะแบบแห้ง เป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะลึกไม่เกิน 20 เมตร วิธีการก็คือเจาะดินลงไป (แบบแห้งๆ) แล้วก็หย่อนเหล็กเทคอนกรีตลงไปในหลุม ราคาจะแพงกว่าระบบเข็มตอก แต่เกิดมลภาวะน้อยกว่า  ส่วนเสาเข็มเจาะแบบเปียก ทำเหมือนเสาเข็มเจาะแห้ง แต่เวลาขุดดินจะขุดลึก ๆ แล้วใส่ สารเคมี ลงไปเคลือบผิวหลุมดินที่เจาะให้ทำหน้าที่เป็นตัวยึดประสานดิน และกันดินไม่ให้ พังทลายลงเวลาเจาะลึก ๆ (ซึ่งสามารถเจาะได้ลึกกว่า 70 เมตร ) รับน้ำหนักได้มาก และเกิด มลภาวะน้อย แต่ราคาแพง เข็มเจาะจะมีราคาสูงกว่าเข็มตอก แต่จะทำให้ไม่เกิดแรงสั่น สะเทือน

ส่วนเสาเข็มตอก คำว่าตอก

คือใช้กำลังตอกลงไป อาจใช้กำลังคน หรือเครื่องจักรก็ได้ มีทั้งเสาเข็มแบบตันและแบบกลวง  ถ้าเป็นเสาเข็มกลมกลวง สามารถรับแรงได้มากกว่าเสาเข็มแบบ เวลาตอกส่วนใหญ่จะขุดเป็นหลุมก่อนแล้วกดเสาเข็มลงไป พอถึงระดับที่ต้องการจึงจะเริ่มตอก

เสาเข็มเจาะและเสาเข็มตอกจึงแตกต่างกันที่วิธีการ ขนาด และก็ผลต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดรวมไปจนถึงเรื่องของราคา เสาเข็มเจาะคือการเจาะดินลงไปก่อนแล้วจึงหย่อนเสาลงไป ราคาแพง แต่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า คุณภาพอาจไม่ทนทานเท่าเสาเข็มตอก ส่วนเสาเข็มตอกนั้นไม่ต้องเจาะดินก่อน แต่ใช้กำลังคนหรือเครื่องจักรตอก ราคาถูกว่าเสาเข็มเจาะ ทนทานมากกว่าเสาเข็มเจาะ แต่การขนย้ายอุปกรณ์ค่อนข้างลำบาก และที่สำคัญคือมีเสียงน่ารำคาญกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

Tags:

เสาเข็มเจาะ รับน้ำหนักได้เท่าเสาเข็มตอกหรือไม่

เสาเข็มเจาะ รับน้ำหนักได้เท่าเสาเข็มตอกหรือไม่

57264f3263dd0e92_1280_construction

การรับน้ำหนักของเสาเข็มแบบตอกกับเสาเข็มแบบเจาะ โดยพื้นฐานแล้วมีความแตกต่างกันมากพอสมควร ซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากรูปแบบในการขุดเจาะของเสาทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงส่งผลให้การรับน้ำหนักของเสาทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกันตามไปด้วย

โดยปกติแล้วทุกคนจะทราบดีว่า การใช้เสาเข็มแบบเจาะนั้นมีข้อดีทั้งในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงและฐานที่มั่นคงของเสาที่หล่อขึ้นมาใหม่ แตกต่างจากเสาเข็มแบบเจาะ ซึ่งอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เสาเข็มแบบเจาะน้ำน้ำหนักได้ดีกว่าอาจเป็นผลจากการการหล่อเสาขึ้นมาใหม่นั้น นิยมหล่อฐานของเสาให้มีขนาดใหญ่ก่อนการหล่อเสาจริง จึงช่วยเสริมความแข็งแรงให้เสาเข็มแบบเจาะสามารถรับน้ำหนักได้ดีมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าเสาเข็มแบบเจาะจะมีความลึกน้อยกว่าเสาเข็มแบบตอกก็ตาม เมื่อเทียบกันในส่วนของความมั่นคงแข็งแรงแล้ว เสาเข็มแบบเจาะก็ยังคงสามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่าเช่นกัน

ในปัจจุบันการเลือกใช้เสาเข็มแบบเจาะเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ถึงแม้จะมีราคาแพงมากกว่า แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความมั่นคงแข็งแรงของตัวบ้านหรืออาคารแล้ว ก็ทำให้หลายคนยอมจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่อาศัยภายในอาคาร นอกจากคุณสมบัติทั้งหมดนี้ที่ทำให้เจ้าของอาคารหันมาใช้เสาเข็มแบบเจาะแล้ว ความหลายหลายในการใช้งาน ทั้งงานซ่อมแซมอาคาร หรืองานต่อเติม เสาเข็มแบบเจาะก็สามารถทำได้ดีกว่า เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่เสาเข็มแบบเจาะจะได้รับความนิยมกว่าเสาเข็มแบบตอก…

Tags:

เสาเข็มเจาะ มีราคาเท่าไหร่

เสาเข็มเจาะ มีราคาเท่าไหร่

Building photo

หากพูดถึงราคาของเสาเข็มแบบเจาะ หลายคนจะทราบดีอยู่แล้วว่าเสาเข็มประเภทนี้มีราคาที่แพงกว่าเสาเข็มแบบตอกมากพอสมควร เนื่องจากผู้รับเหมาหรือผู้ที่มีความชำนาญต้องเป็นผู้หล่อเสาเข็มขึ้นมาใหม่เอง ทำให้ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณที่มากขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าของอาคารหลายท่านก็เลือกที่จะใช้เสาเข็มแบบเจาะนี้มากกว่าเสาเข็มแบบตอก ถึงแม้ว่าสถานที่ก่อสร้างจะไม่ได้อยู่ในเขตชุมชนหรือใกล้กับบ้านเรือนทั่วไปก็ตาม

ในส่วนของราคานั้น อาจไม่สามารถระบุลงไปได้อย่างชัดเจนว่าเสาเข็มแบบเจาะนี้มีราคาเท่าไหร่ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดให้ราคาของเสาเข็มแบบเจาะในแต่ละที่มีราคาที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นขนาดของเหล็ก การใช้ปูนสำเร็จหรือการโม่เอง จำนวนเสาที่ทำการขุดเจาะและหล่อ รวมทั้งพื้นที่ในบริเวณนั้นมีความยากง่ายในการขุดเจาะมากแค่ไหน ทั้งหมดนี้คือตัวกำหนดราคาของเสาเข็มแบบเจาะแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้วสิ่งที่ทำให้ราคาของเสาเข็มแบบเจาะยิ่งแตกต่างกันมากขึ้น คือความแข็งแรงและมาตรฐานที่เจ้าของอาคารต้องการเสริมให้กับตัวอาคาร โดยเฉพาะการเพิ่มขนาดของเหล็กและโครงเหล็ก รวมทั้งขนาดของเสาที่สั่งทำพิเศษให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เสาเข็มแบบเจาะมีราคาที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย

เพราะฉะนั้นหากเจ้าของอาคารมีงบประมาณที่จำกัด ก็อาจต้องปรึกษากับผู้รับเหมาหรือผู้ที่รับขุดเจาะ เพื่อให้ช่วยประเมินราคาและเลือกวัสดุคือเหล็กและปูน รวมทั้งรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดที่ยังคงทำให้อาคารมีความแข็งแรงและได้มาตรฐาน

Tags:

เสาเข็มเจาะ คืออะไร

เสาเข็มเจาะ คืออะไร

Building photo

การก่อสร้างอาคารและสถานที่ในปัจจุบันนี้ เสาเข็มถือว่าเข้ามามีบทบาทสำคัญกับงานก่อสร้างทุกรูปแบบ ด้วยความแข็งแรงและได้มาตรฐานของอาคารสถานที่ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้รับเหมาบางรายและเจ้าของบ้านเลือกที่จะลงเสาเข็มเพื่อเสริมความแข็งแรงของอาคารและบ้านเรือนตน ซึ่งเสาเข็มมีหลายประเภท แต่ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมคงต้องยกให้ เสาเข็มแบบเจาะ

เสาเข็มเจาะ คืออะไร

            เสาเข็มเจาะ เป็นเสาเข็มที่นิยมใช้งานในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดหรืออยู่ในบริเวณที่มีบ้านเรือนติดกันเป็นจำนวนมาก โดยรูปแบบของการขุดเจาะนั้นจะเจาะลงไปในดินและเอาดินออกจนถึงระดับที่ต้องการ  ตามด้วยการใส่โครงเหล็ก จากนั้นเทคอนกรีตลงไปในหลุมที่ขุดเจาะเพื่อขึ้นรูปเป็นเสาเข็ม ซึ่งวิธีการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการก่อสร้าง แตกต่างจากเสาเข็มแบบตอก ที่ต้องใช้เครื่องตอกเสาเข็มลงไปในดิน เกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียดังเป็นบริเวณกว้าง

ในปัจจุบันเสาเข็มแบบเจาะมีให้เลือกหลาหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเสาเข็มเจาะระบบแห้ง  เสาเข็มเจาะระบบเปียก เสาเข็มเจาะแบบไมโครไพล์และเสาเข็มเจาะแบบพิเศษ ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นจะมีขั้นตอนในการขุดเจาะและการลงเสาเข็มที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของอาคารอาจเป็นผู้เลือกหรือผู้รับเหมาเป็นผู้เลือกให้ตามความเหมาะสม ซึ่งข้อเสียของเสาเข็มแบบเจาะนั้นคงเป็นเรื่องของราคาที่แพงกว่าเสาเข็มแบบตอกพอสมควร แต่หากให้เปรียบเทียบกันในเรื่องของข้อดี ก็คงต้องยกให้เสาเข็มแบบเจาะที่มีข้อดีมากกว่าหลายประการเช่นกัน…

 

Tags:

เลือกใช้เสาเข็มอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน

เลือกใช้เสาเข็มอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน

Building photo

หากเปรียบบ้านหรือตึกเป็นดั่งต้นไม้…เสาเข็มเปรียบได้กับส่วนรากของต้นไม้ที่คอยค้ำจุนให้โครงสร้างไม่เอนไหวนั่นเอง เสาเข็มจึงเป็นส่วนสำคัญเป็นรากฐานเพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรง…แน่นอนว่า การเลือกเสาเข็มเป็นการเลือกฐานราก เมื่อฐานรากแข็งแรงมั่นคง อาคารหรือสถานที่ก่อสร้างก็ย่อมมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

เสาเข็มเป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของบ้านหรืออาคารต่างๆ เพราะมีหน้าที่หลักคือเป็นตัวกลาง ถ่ายน้ำหนักของตัวบ้านลงสู่พื้นดิน สำหรับการถ่ายเทน้ำหนักของเสาเข็มนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ เสาเข็มที่รับน้ำหนักโดยใช้แรงเสียดทาน น และเสาเข็มที่ถ่ายน้ำหนักชั้นดินแข็ง ส่วนการจะเลือกใช้เสาเข็มชนิดไหนนั้นมีหลักพิจารณาที่สำคัญๆ อยู่หลายข้อได้แก่เรื่องของ ราคา, ลักษณะพื้นที่, ลักษณะของดินที่จะทำการก่อสร้าง, ลักษณะการใช้งาน, สภาพแวดล้อมรอบข้าง, การรบกวน, การขนส่งเข้าหน่วยงาน , เวลา และกฎหมายสำหรับการปลูกสร้างในแต่ละพื้นที่ ส่วนหลักทั่ว ๆ ไปของการเลือกใช้เสาเข็มนั้นได้แก่ เสาเข็มเจาะ เหมาะที่จะใช้งานกันมากในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด เช่น บริเวณที่มีการก่อสร้างอยู่ติดกับอาคารข้างเคียง เพราะข้อดีของเสาเข็มเจาะคือสร้างความกระทบกระเทือนน้อยต่ออาคารใกล้เคียง ส่วนเสาเข็มตอก เหมาะกับการก่อสร้างที่มีพื้นที่กว้าง และห่างไกลจากอาคารข้างเคียง เนื่องจากเสาเข็มตอกอาจทำความรำคาญให้กับพื้นที่ใกล้เคียงได้ ทั้งนี้เสาเข็มตอกที่เรียกว่าเสาเข็มสปัน เป็นเสาเข็มที่ใช้กรรมวิธีการปั่นคอนกรีตในแบบหล่อซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่าคอนกรีตที่หล่อโดยวิธีธรรมดา เสาชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฐานรากของอาคารสูงเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องลมแรงและการเกิดแผ่นดินไหว

สุดท้ายแล้วจะเลือกใช้เสาเข็มแบบไหนต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญ 2 ประการ ประการแรกคือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องหลัก ส่วนประการที่สองนั้นต้องทำทุกสิ่งอย่างให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

Tags: